CONTACT INFO //

P.P.U. MALMOR Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 59,
tel. 58 346 49 61, tel./fax 58 343 20 64,
e-mail: malmor@malmor.com.pl

ABOUT US //

NIP 583-000-83-70
REGON 001374790
KRS 0000094178 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN