Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
“Malmor” Spółka z o.o.

80-557 Gdańsk
ul.Marynarki Polskiej 59
Biuro czynne w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.00 - 15.00

Sekretariat, Kadry tel/fax 58 343 20 64

E-mail malmor@malmor.com.pl

Zarząd spółki:
ZDZISŁAW DZIURDZIA - Prezes Zarzadu / Dyrektor Naczelny
MONIKA SKALIMOWSKA - Członek Zarządu

DANE KONTAKTOWE //

P.P.U. MALMOR Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 59,
tel./fax 58 343 20 64,
e-mail: malmor@malmor.com.pl

DANE FIRMY //

NIP 583-000-83-70
REGON 001374790
KRS 0000094178 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN