Technologię metalizacji natryskowej stosuje się w przypadku gdy gabaryty konstrukcji przekraczają wymiarowo możliwości zastosowania metalizacji metodą zanurzeniową (np. cynkowanie ogniowe). 

Odpowiednio dobrane powłoki metalizacyjne stanowią doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne we wszystkich środowiskach o różnych stopniach agresywności korozyjnej. Szczególnie zalecane są powłoki metalizacyjno-malarskie, ponieważ powierzchnia konstrukcji po nałożeniu powłoki metalizacyjnej posiada strukturę chropowatą. Jest to wynikiem wstępnych operacji procesu technologicznego polegających na oczyszczaniu powierzchni do klasy minimum SA 2,5 lub wyższej. Nałożenie na powierzchnię metalizacyjną 2-3 warstw farby powoduje zmniejszenie potencjalnego zaistnienia ognisk korozji na powierzchni chropowatej konstrukcji.

Usługi w tym zakresie wykonujemy od 1989. Gwarantujemy wysoką jakość usług.

Niewątpliwą zaletą tej technologii jest możliwość wykonywania prac w terenie (mosty, kadłuby statków, słupy podtrzymujące, itp.).

Okres ochronny zabezpieczenia w tej technologii jest 3-4 krotnie dłuższy od samej powłoki malarskiej - tj. ok. 20 lat.

 

DANE KONTAKTOWE //

P.P.U. MALMOR Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 59,
tel./fax 58 343 20 64,
e-mail: malmor@malmor.com.pl

DANE FIRMY //

NIP 583-000-83-70
REGON 001374790
KRS 0000094178 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN