Historia

MALMOR kontynuuje tradycje powołanego w 1957 r. specjalistycznego przedsiębiorstwa państwowego - głównego wykonawcy zabezpieczeń antykorozyjnych i prac izolacyjnych na statkach budowanych i remontowanych w polskich stoczniach.

Z naszych usług przez ponad 50 lat korzystały: stocznie produkcyjne i remontowe w kraju i zagranicą, zakłady przemysłu spożywczego: mleczarnie, zakłady mięsne, drobiarskie i rybne, przetwórnie owoców i warzyw, browary, chłodnie składowe i zamrażalnie, ciepłownictwo i energetyka, budownictwo.

Po prywatyzacji przedsiębiorstwa w 1989 roku MALMOR działa jako spółka z o.o. Kontynuujemy dobre, wieloletnie tradycje ale też i dostosowujemy swoje usługi do potrzeb rynku. W latach 1989 - 1997 działaliśmy głównie jako wykonawca prac konserwacyjno-malarskich i izolacyjnych w stoczniach Wybrzeża Gdańskiego, w oparciu o oddziały (zakłady) rozmieszczone na terenach Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej, Stoczni Gdynia i Stoczni Marynarki Wojennej, zatrudniając w tym okresie średniorocznie 150 -200 osób.

Pogarszająca się kondycja przemysłu okrętowego w latach 1992-1996, udział w postępowaniach układowych i upadłościowych miały negatywny wpływ na ogólną sytuację Spółki i wymusiły dokonanie szeregu zmian organizacyjnych, kapitałowych oraz podjęcie stosownych działań zmierzających do większego uniezależnienia się od niestabilnej kondycji dotychczasowych tradycyjnych zleceniodawców.

Od lat konsekwentnie rozszerzamy zakres proponowanych usług i pozyskujemy nowych zleceniodawców spoza przemysłu okrętowego. Na potrzeby naszych klientów unowocześniliśmy zakład produkcyjny nr 1 przy ul. Marynarki Polskiej 59. Przy wykorzystaniu środków unijnych zbudowaliśmy nowoczeną śrutownię pozwalającą na czyszczenie powierzchni stalowych z użyciem śrutu w obiegu zamkniętyym, nowoczesną komorę malarsko-suszarniczą i ciąg malarski.

W zakładzie produkcyjnym nr 1 wykonujemy prace konserwacyjno-malarskie oraz metalizację natryskową dla takich firm jak: Gafako Sp. z o.o., Mostostal Pomorze SA, Intertech Sp. z o.o., Tritec Polska Sp. z o.o., Union Sp. z o.o., Wetcab Sp. z o.o.

Większość zabezpieczanych antykorozyjnie konstrukcji stalowych to projekty podlegające wyśrubowanym normom NORSOK. Prace wykonujemy pod ścisłym nadzorem inspektorkim.

Nasz zakład zewnętrzny (Zakład produkcyjny nr 2) mieści się obecnie na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Zespół pracowników tego zakładu wykonuje szeroką gamę robót konserwacyjno - malarskich i izolacyjnych dla Przedsiębiorstwa Technik Regeneracyjnych Baltic Engineering sp. z o.o., Alkor sp. z o.o., Stocznia Crist S.A. i innych.

 

DANE KONTAKTOWE //

P.P.U. MALMOR Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 59,
tel./fax 58 343 20 64,
e-mail: malmor@malmor.com.pl

DANE FIRMY //

NIP 583-000-83-70
REGON 001374790
KRS 0000094178 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN