Oferujemy nowoczesną metodę posadawiania maszyn i urządzeń na podkładkach z tworzyw chemoutwardzalnych. Wykonujemy posadawiania:

  • silników głównych
  • silników pomocniczych
  • pochew wałów śrubowych
  • agregatów prądotwórczych
  • przekładni głównych
  • pomp,wind holowniczych, kotwicznych i cumowniczych
  • obrabiarek
  • innych mechanizmów i urządzeń

DANE KONTAKTOWE //

P.P.U. MALMOR Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 59,
tel./fax 58 343 20 64,
e-mail: malmor@malmor.com.pl

DANE FIRMY //

NIP 583-000-83-70
REGON 001374790
KRS 0000094178 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN