W celu ciągłego doskonalenia swoich działań, zaspakajania bieżących i przyszłych potrzeb klientów oraz w trosce o środowisko naturalne Malmor opracował i wdrożył system zarządzania oparty na normach:

  • PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością
  • PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

System zarządzania obejmuje wszystkie usługi wykonywane przez firmę Malmor.

POLITYKA

Dążąc do zaspokojenia potrzeb klientów i wymagań rynku, a także rozumiejąc wpływ swojego działania na środowisko naturalne, w zakresie swojej działalności PPU "Malmor" zobowiązuje się do:

  • spełniania oczekiwań Klientów w zakresie najwyższej jakości zabezpieczeń antykorozyjnych i prac izolacyjnych
  • zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko poprzez zapobiegania zanieczyszczeniom, ograniczenie ilości odpadów oraz zmniejszenie zużycia surowców i energii
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania oraz spełnienia wszystkich wymagań obowiązujących przedsiębiorstwo W celu spełnienia powyższych zobowiązań wszelkie działania będą planowane i oceniane przez kierownictwo pod kątem stopnia ich realizacji.

Malmor, Gdańsk 27-05-2005

 

DANE KONTAKTOWE //

P.P.U. MALMOR Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 59,
tel./fax 58 343 20 64,
e-mail: malmor@malmor.com.pl

DANE FIRMY //

NIP 583-000-83-70
REGON 001374790
KRS 0000094178 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN