W kwietniu 2009 zakończylismy realizacje projektu "Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia działalnosci i rozwoju firmy Malmor poprzez zakup kabiny malarsko-suszarniczej wraz z infrastrukturą"

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

W roku 2006 zrealizowaliśmy projekt "Modernizacja PPU MALMOR poprzez zakup nowoczesnych środków produkcji oraz zmianę procesu technologicznego". Realizacja projektu polegała na zakupie i instalacji kompletnej linii oczyszczania konstrukcji stalowych przed nakładaniem powłok antykorozyjnych. Projekt został sfinansowany w 30% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W roku 2005 zakupiliśmy nowoczesne urządzenia do obsługi linii produkcyjnej do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, a także zmodernizowaliśmy swój system informatyczny poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Zakup ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

PROGRAM PHARE 2002.
SEKTOROWY PROGRAM ROZWOJU MSP I INNOWACJI.
Fundusz Wsparcia na Doradztwo. Wstęp do jakości.

W dniu 24.06.2005 otrzymaliśmy certyfikat zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania zostały w 5o% sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu PHARE 2002.

DANE KONTAKTOWE //

P.P.U. MALMOR Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 59,
tel./fax 58 343 20 64,
e-mail: malmor@malmor.com.pl

DANE FIRMY //

NIP 583-000-83-70
REGON 001374790
KRS 0000094178 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN