Zapraszamy do kontaktu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe “Malmor” Spółka z o.o.

Adres firmy
80-557 Gdańsk
ul.Marynarki Polskiej 59

Dane kontaktowe
58 343 20 64
malmor@malmor.com.pl

Godziny otwarcia biura
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.00 - 15.00

Zarząd spółki
ZDZISŁAW DZIURDZIA - Prezes Zarzadu / Dyrektor Naczelny
MONIKA SKALIMOWSKA - Członek Zarządu

Dane firmy
NIP 583-000-83-70
REGON 001374790
KRS 0000094178 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN